icon - /uploads/s/9/j/z/9jzdapmcsejb/img/full_aWriIuUU.png
Azərbaycan, Bakı, A. Naxçıvan küç. - 57S.
(+994)50-254-24-15
(+994)50-450-82-48
azuuvz@gmail.com
icon - /uploads/s/9/j/z/9jzdapmcsejb/img/full_wFR9EBzg.jpg
Tərəzi qabarit nəzarət sistemi
Xüsusiyyətləri:
- Avtomatik çəkiyə və qabaritə nəzarət postu 5 km/saatdan 140 km/saatadək sürətlə hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinin kütləsinin və qabaritinin ölçülməsini təmin edir.
- Hər bir avtomobil haqqında məlumatlar, o cümlədən fotoşəkil, çəki, hərəkət sürət, qabarit ölçüləri lokal olaraq saxlanılır və istənilən rabitə kanalları vasitəsilə vahid mərkəzə ötürülür.
Təsviri/ İstifadə edilməsi:
Çəki və qabarit nəzarət sistemi avtomobil nəqliyyatının qabaritlərini və çəkisini təyin etmək üçün nəzərdə tutulmuş elektron-hesablama kompleksidir.


Qiyməti öyrənmək
"Berkut" avtomobil tərəzidə çəkmə sistemi
Çəki proseslərinin avtomatlaşdırılması üçün məsələlərin tam siyahısını həll edən proqram və aparat kompleksi:
- nəqliyyatın eyniləşdirilməsi;
- netto kütlənin avtomatik hesablanması;
- operatorun iştirakı olmadan tərəzidə çəkmə imkanı;
- işıqforun, şlaqbaumun və RFİD işarələnməsinin köməkliyi ilə tərəzidə çəkmə prosesinin avtomatik idarə edilməsi;
- nəqliyyatın düz vəziyyətdə olmasına və tərəzidə çəkməyə nəzarət;
- hesabat və yol sənədlərinin tərtib edilməsi;

Qiyməti öyrənmək
"Berkut" Vaqon tərəzidə çəkmə sistemi
Çəki proseslərinin avtomatlaşdırılması üçün məsələlərin tam siyahısını həll edən proqram və aparat kompleksi:
- vaqonun eyniləşdirilməsi;
- netto kütlənin avtomatik hesablanması;
- operatorun iştirakı olmadan tərəzidə çəkmə imkanı;
- işıqforun köməkliyi ilə tərəzidə çəkmə prosesinin avtomatik idarə edilməsi;
- hesabat və yol sənədlərinin tərtib edilməsi;