icon - /uploads/s/9/j/z/9jzdapmcsejb/img/full_aWriIuUU.png
Azərbaycan, Bakı, A. Naxçıvan küç. - 57S.
(+994)50-254-24-15
(+994)50-450-82-48
azuuvz@gmail.com
icon - /uploads/s/9/j/z/9jzdapmcsejb/img/full_wFR9EBzg.jpg
Platforma tərəziləri
Xüsusiyyətlər:
- Tərəzidə çəkilmənin maksimum həddi (Max) - 5 t-dan 80 t-dək.
- Platformanın sahəsi - 1 m2-dən başlayaraq.
- Bölgü qiyməti (Diskreta) - 0,2 kq-dan 50 kq-dək.
- Xəta - 0,2 kq-dan başlayaraq.
- DÖST OIML R 76-1-2011-ə uyğundur
- Zəmanət 3 ilədək

Dəstə daxildir:
- Yükqəbuledici platforma;
- Teznzometrik sensor dəsti;
- Çəkiölçən dəyişdirici;
- Tərəzi terminalının dirəyi;
- Balanslaşdırıcı qutu;
- Kabel ayrılması;
- İstismar haqqında təlimat. Pasport;

Təsviri/ İstifadə edilməsi:
Xammalın və hazır məhsulun tərəzidə statik çəkilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Qiyməti öyrənmək
Aşağıprofili tərəzilər
Xüsusiyyətlər:
- Tərəzidə çəkilmənin maksimum həddi (Max) -0,5 t-dan 80 t-dək.
- Platformanın sahəsi - 1 m2-dən başlayaraq.
- Bölgü qiyməti (Diskreta) - 0,2 kq-dan 2 kq-dək.
- Xəta - 0,2 kq-dan başlayaraq.
- DÖST OIML R 76-1-2011-ə uyğundur
- Zəmanət 3 ilədək

Dəstə daxildir:
- Yükqəbuledici platforma;
- Teznzometrik sensor dəsti;
- Çəkiölçən dəyişdirici;
- Tərəzi terminalının dirəyi;
- Balanslaşdırıcı qutu;
- Kabel ayrılması;
- İstismar haqqında təlimat. Pasport;

Təsviri/ İstifadə edilməsi:
Aşağı profilli VEP tərəziləri nəqliyyat arabacıqlarının daxil olması imkanı ilə materialların və hazır məhsulların statik çəkilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Qiyməti öyrənmək

Zərbəyədavamlı tərəzi

Xüsusiyyətlər:
- Tərəzidə çəkilmənin maksimum həddi (Max) - 5 t-dan 80 t-dək.
- Platformanın sahəsi - 1 m2-dən başlayaraq.
- Bölgü qiyməti (Diskreta) - 0,2 kq-dan 50 kq-dək.
- Xəta - 0,2 kq-dan başlayaraq.
- DÖST OIML R 76-1-2011-ə uyğundur
- Zəmanət 3 ilədək

Dəstə daxildir:
- Yükqəbuledici platforma;
- Teznzometrik sensor dəsti;
- Çəkiölçən dəyişdirici;
- Tərəzi terminalının dirəyi;
- Balanslaşdırıcı qutu;
- Kabel ayrılması;
- İstismar haqqında təlimat. Pasport

Təsviri/ İstifadə edilməsi:
Konstruksiyası tərəzilərin maksimum yükqaldırma qabiliyyətindən xeyli çox həddindən artıq yükə tab gətirə bilən xüsusi platforma tərəziləri seriyası.
Qiyməti öyrənmək

Heyvanların tərəzidə çəkilməsi üçün tərəzilər


Xüsusiyyətlər:
- Tərəzidə çəkilmənin maksimum həddi (Max) - 0,5 t-dan 3 t-dək.
- Platformanın sahəsi - 1 m2-dən başlayaraq.
- Bölgü qiyməti (Diskreta) - 0,2 kq-dan1 kq-dək.
- Xəta - 0,2 kq-dan başlayaraq.
- DÖST OIML R 76-1-2011-ə uyğundur
- Zəmanət 3 ilədək

Dəstə daxildir:
- Yükqəbuledici platforma;
- Teznzometrik sensor dəsti;
- Çəkiölçən dəyişdirici;
- Tərəzi terminalının dirəyi;
- Balanslaşdırıcı qutu;
- Kabel ayrılması;
- İstismar haqqında təlimat. Pasport;

Təsviri/ İstifadə edilməsi:
Tərəzi iribuynuzlu mal-qaranın, atların çəkilməsi, qoyun, keçi, quş və digər heyvanların sürü şəklində çəkilməsi üçün istifadə olunur.