icon - /uploads/s/9/j/z/9jzdapmcsejb/img/full_aWriIuUU.png
Azərbaycan, Bakı, A. Naxçıvan küç. - 57S.
(+994)50-254-24-15
(+994)50-450-82-48
azuuvz@gmail.com
icon - /uploads/s/9/j/z/9jzdapmcsejb/img/full_wFR9EBzg.jpg
Nəzarət sınaq yükləri
  Nəzarət yük dəsti - köməkçi avadanlıq.
   Yüklər körpülü kranların, tirli kranların, konsol kranların və avtomobil kranlarının sınaqdan keçirilməsi, həmçinin təhlükəsizlik cihazlarının sazlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Hər bir sınaq yükləri dəsti yığma konstruksiyaya malikdir. O bir və ya bir neçə ştativdən və ştativlərə quraşdırılan polad qutuda olan polad və ya beton (dəmir-beton) yüklərdən ibarətdir. Belə konstruksiya bütün kranlarınızı sınaqdan keçirmək üçün bir nəzarət yükləri dəstindən istifadə etməyə imkan verir. Dəst asanlıqla yeni yüklərlə tamamlana bilər.