icon - /uploads/s/9/j/z/9jzdapmcsejb/img/full_aWriIuUU.png
Azərbaycan, Bakı, A. Naxçıvan küç. - 57S.
(+994)50-254-24-15
(+994)50-450-82-48
azuuvz@gmail.com
icon - /uploads/s/9/j/z/9jzdapmcsejb/img/full_wFR9EBzg.jpg
VAT "SOBOL" stasionar avtomobil tərəziləri
Sənaye avtomobil tərəziləri

Xüsusiyyətlər:
Maksimum yük – 80 ton
Tərəzinin uzunluğu – 18 metr
İşçi temperatur diapozonu - -50 °С-dən +50 °С-dək
- Bölgü qiyməti (Diskreta) - 10 kq-dan 100 kq-dək
- Xəta - 10 kq-dan başlayaraq
- DÖST OIML R 76-1-2011-ə uyğundur
- Zəmanət 3 ilədək

Dəstə daxildir:
- Yükqəbuledici platforma;
- Giriş və eniş panduslar dəsti;
- Quraşdırma qovşaqları olan teznzometrik sensor dəsti;
- Çəkiölçən cihaz;
- Balanslaşdırıcı qutu;
- İstismar haqqında təlimat. Pasport.

Təsvir/ İstifadə edilməsi:
VAT "Sobol" – statik tərəzidə çəkmə stasionar avtomobil tərəziləri. Tərəzilər əsaslı beton təməl üzərində quraşdırılmışdır ki, bu da tərəzidən əhəmiyyətli yük axını olan müəssisələrdə istifadə etməyə imkan verir.
Avtomobil tərəzi VAT "Sobol" - Rusiyada ən kütləvi tərəzidir.
Yükləmə platformasının üst döşəməsi ən azı 10 mm-dir. Rusiyada analoqu olmayan ortotropik tam ölçülü tərəzi konstruksiyası (konstruksiya patentlə qorunur) tərəzi platformasının istənilən nöqtəsində çəki göstəricisinin eynilik tələblərinə, DÖST-ün tələblərinə tam uyğundur.
VAT "Sobol" seriyasının tərəzilərinin model sırası müştəriyə onun tələblərinə və ehtiyaclarına tam cavab verən modifikasiya seçməyə imkan verir. Bu növ tərəzilərin ən çox yayılmış versiyası - 100 ton, 80 ton, 60 ton, 50 ton, uzunluğu 12; 15; 16,5; 18 metr olan avtomobil tərəziləridir.
Tərəzilərin qatlanan konstruksiyası onların daşınmasını sadə və rahat edir.
Tərəzilər bütün sənaye sahələrində, kənd təsərrüfatında, tikintidə, anbar və logistika şirkətlərində, mədənçıxarma, xammal emalında və qəbulunda geniş istifadə olunur.
Qiyməti öyrənmək

VAT "USADBA" səyyar avtomobil tərəziləri

Kiçik səyyar avtomobil tərəziləri

Xüsusiyyətlər:
Maksimum yük – 40 ton
Tərəzinin uzunluğu – 8 metr
İşçi temperatur diapozonu - -50 °С-dən +50 °С-dək
- Bölgü qiyməti (Diskreta) - 10 kq-dan başlayaraq
- Xəta - 10 kq-dan başlayaraq
- DÖST OIML R 76-1-2011-ə uyğundur
- Zəmanət 3 ilədək

Dəstə daxildir:
- Yükqəbuledici platforma;
- Giriş və eniş panduslar dəsti;
- Quraşdırma qovşaqları olan teznzometrik sensor dəsti;
- Çəkiölçən cihaz;
- Balanslaşdırıcı qutu;
- İstismar haqqında təlimat. Pasport.

Təsvir/ İstifadə edilməsi:
VAT "Usadba" - qısa bazası olan yüklü və boş avtomobil nəqliyyatının statik çəkilməsi üçün ucuz avtomobil tərəzisidir. Səyyar avtomobil tərəzisi kimi istifadə edilə bilər. Asanlıqla başqa dislokasiya yerinə köçürülə bilər.
VAT “Usadba”nın özəlliyi ondan ibarətdir ki, sifarişçi tərəziləri yığılmış vəziyyətdə alır. Bu tərəzilərin əsas prinsipi: “İşə sal və istifadə et”. İşə salma 60 dəqiqədən çox çəkmir.
Bu, YUVZ yol konstruksiyalı yeganə tərəzi modelidir. Onun konstruksiyası qismən istehsalatdan çıxarılmış köhnə modellərin təcrübəsinə əsaslanır. Yükqəbuledici platformasının üst döşəməsi ən azı 8-10 mm təşkil edir.
Bir sıra xüsusiyyətlərinə görə, VAT "Usadba" avtomobil tərəzisi metal qırıntılarının qəbulu üzrə kiçik müəssisələrdə və kiçik fermer kənd təsərrüfatında çox məşhurdur.
Qiymətinin aşağı olması hər hansı bir müəssisənin, hətta yeni inkişaf səviyyəsində olan müəssisənin məhsulunun uçotunu bu tərəzi bazası əsasında avtomatlaşdırmağa imkan verir.
Qiyməti öyrənmək
VAT "STANİSA" bünövrəsiz avtomobil tərəzisi

Xüsusiyyətlər:
Maksimum yük – 20 tondan 100 tonadək
Tərəzinin uzunluğu – 3 m-dən 30 metrədək
İşçi temperatur diapozonu - -50 °С-dən +50 °С-dək
- Bölgü qiyməti (Diskreta) - 10 kq-dan başlayaraq
- Xəta - 10 kq-dan başlayaraq
- DÖST OIML R 76-1-2011-ə uyğundur
- Zəmanət 3 ilədək

Dəstə daxildir:
- Yükqəbuledici platforma;
- Giriş və eniş panduslar dəsti;
- Quraşdırma modullarının dəsti;
- Uzununa və eninə yerdəyişmə məhdudlaşdırıcılar dəsti;
- Yan çəpərlənmə dəsti;
- Quraşdırma qovşaqları olan teznzometrik sensor dəsti;
- Çəkiölçən cihaz;
- Balanslaşdırıcı qutu;
- İstismar haqqında təlimat. Pasport.

Təsvir/ İstifadə edilməsi:
VAT "Stanisa" - səyyar hazırlanmış avtomobil platforma tərəziləri yüklü və boş avtomobil nəqliyyatının tərəzidə çəkilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Tərəzilərin hərəkətliliyi əsaslı təməlin qurulmasına ehtiyacın olmamasından ibarətdir. Bu, quraşdırma xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır (bahalı beton işləri tələb olunmur) və bütün xidmət müddəti ərzində tərəzini başqa bir yerə köçürməyə imkan verir.
Sökülmənin asanlığı bünövrəsiz avtomobil tərəzilərindən müvəqqəti (mövsümi) işlərdə istifadə etməyə və asanlıqla bir iş yerindən digərinə köçürməyə imkan verir.
Tərəzi ortropik konstruksiyaya malikdir və öz xüsusiyyətlərinə görə adi klassik platformaların bütün variantlarından üstündür. "Stanisa" model çeşidinin bünövrəsiz avtomobil tərəzilərinin qiymət və keyfiyyət xüsusiyyətlərinin unikal balansı sayəsində məhsul Rusiya, MDB və xarici ölkələrdə tərəzi avadanlıqları bazarında inamla qabaqcıl mövqeləri qazanmışdır.
Tərəzinin qatlanan dizaynı tərəzinin daşınmasını asanlaşdırır. Onlar həm avtomobil, həm də digər nəqliyyat vasitələri ilə daşına bilərlər. O cümlədən konteynerlə.
Tərəzilərdən bütün sənaye sahələrində, kənd təsərrüfatında, tikintidə, anbar və logistika şirkətlərində, mədənçıxarma, xammal emalında və qəbulunda geniş istifadə olunur.
Qiyməti öyrənmək

VAT "BELAZ" avtomobil karyer tərəziləri

Karyer tərəziləri - ixtisaslaşdırılmış seriyadır

Xüsusiyyətlər:
- Maksimum yük – 100 tondan 400 tona qədər
- Tərəzinin uzunluğu – 10 m-dən 30 metrədək
- İşçi temperatur diapozonu - -50 °С-dən +50 °С-dək
- Bölgü qiyməti (Diskreta) - 50 kq-dan başlayaraq
- Xəta - 50 kq-dan başlayaraq
- DÖST OIML R 76-1-2011-ə uyğundur
- Zəmanət 3 ilədək

Dəstə daxildir:
- Yükqəbuledici platforma;
- Uzununa və eninə yerdəyişmə məhdudlaşdırıcılar dəsti;
- Quraşdırma qovşaqları olan teznzometrik sensor dəsti;
- Çəkiölçən cihaz;
- Balanslaşdırıcı qutu;
- İstismar haqqında təlimat. Pasport.

Təsvir/ İstifadə edilməsi:
VAT "Belaz" – ixtisaslaşdırılmış karxana avtomobil tərəzisi.
Quraşdırma yüklü və boş mədən maşınlarını tərəzidə çəkmək üçün nəzərdə tutulmuş möhkəm təməl üzərində aparılır.
Bu seriya tərəzilərin əsasını VAT "Yermak" ixtisaslaşdırılmış tərəzi konstruksiyası təşkil edir. Daha qısa, lakin eyni zamanda daha geniş və daha güclü tərəzinin platforması icazə verilən maksimum çəki həddini 400 tona çatdırmağa imkan verir.
VAT "Belaz" karxana tərəziləri 09g2S markalı poladdan hazırlanır, yükləmə platformasının yuxarı döşəməsi 20 mm-ə çatır (tərəzinin modelindən asılı olaraq). Tərəzi istehsalında ənənəvi olaraq robotlaşdırılmış qaynaqdan istifadə olunur.
İri qabaritli avtonəqliyyatdan və ixtisaslaşdırılmış texnikadan istifadə edən dağ-mədən sənayesi və müəssisələri.
VAT-D "DİNAMİKA" oxlar üzrə tərəzidə çəkən avtomobil tərəzisidir
Hərəkətdə olan avtonəqliyyatın tərəzidə çəkilməsi üçün sənaye avtomobil tərəzisi.
Xüsusiyyətlər:
- Maksimum yük – 20 tondan 200 tonadək
- İşçi temperatur diapozonu - -50 °С-dən +50 °С-dək
- Bölgü qiyməti (Diskreta) - 10 kq-dan
- Xəta - 1%
- DÖST 30414-ə uyğundur
- Zəmanət 3 ilədək

Dəstə daxildir:
- Yükqəbuledici platforma;
- Uzununa və eninə yerdəyişmə məhdudlaşdırıcılar dəsti;
- Quraşdırma qovşaqları olan teznzometrik sensor dəsti;
- Çəkiölçən cihaz;
- Balanslaşdırıcı qutu;
- İstismar haqqında təlimat. Pasport.

Təsvir/ İstifadə edilməsi:
VAT "Dinamika" həm yüklü, həm də boş hərəkətdə olan nəqliyyat vasitələrinin tərəzidə çəkilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Oxa düşən yükün ölçülməsi üçün tərəzilər.
Qanunvericilikdəki son dəyişikliklər bir çox müəssisəni ox yükünü təyin etmək üçün yük maşını tərəzilərindən istifadə etməyə sövq edir. Avadanlıq ümumi çəkiyə və avtomobil qatarındakı oxların sayına məhdudiyyət qoyulmadan çəkini dəqiq müəyyənləşdirir.
Oxlu yük avtomobil tərəziləri oxların sayını, onlara düşən yükü, hərəkət istiqamətini və sürətini təyin edir. Öx üzrə çəkilmək üçün nəzərdə tutulan avtomatik tərəzilər kiçik bir ərazini tutur. Platforma yol səthi ilə bərabər quraşdırılmışdır ki, bu da hündürlük fərqlərinin çəki göstəricisinə təsirini aradan qaldırır.
Ox üzrə avtomobil tərəziləri konstruktiv olaraq iki əsas qovşaqdan ibarətdir: yük qəbuledici moduldan və sensorların işarələrini emal edən və onları göstərən elektron hissədən.
Dinamikada özüboşaldan yük maşınları üçün tərəzi sisteminin yük qəbuledicisinə güclü təməl və yük qəbuledici platformanın yerləşdirildiyi möhkəm çərçivə daxildir. Bünövrəsi ilə o bir sıra çəkiölçən tenzorezistor sensorların üzərinə söykənir. Tərəzinin elektron hissəsinə dinamik dəyişdirici modulu, eləcə də alınmış çəki nəticələrini emal edən, saxlayan və xarici əlavə qeydiyyat cihazlarına ötürən xüsusi hazırlanmış proqram təminatı ilə işləyən kompüter stansiyası daxildir.
Dinamik avtomobil tərəzilərinin istifadəsi sənayedən asılı olmayaraq yüklərin daşınmasının texnoloji dövriyyəsini əhəmiyyətli dərəcədə sürətləndirir. Qida, tikinti, metallurgiya, kimya sənayesi, ticarət müəssisələri və kənd təsərrüfatı üçün ideal uyğun gəlir.